Art of Avcı

Eserler / Art Works

Doğa/ Nature
İsmail Avcı'nın sanatında doğa çok önemli bir yer tutar. Doğada var olan herşey, örneğin bitkiler, ağaçlar, dağlar, parklar, insanlar peyzajlarında birer obje olarak yer alırlar. 

Nature is important in İsmail Avcı's Art.  All natural environment such as plants, trees, animals, mountains, parks, people can be objects on his landscapes. 

İnsan / Human
Avcı herşeyin doğanın bir parçası olduğuna inanır. İnsan da doğanın bir parçasıdır. 

He belives that everything is included to nature. Human beings are part of nature.
 

At / Horse
Sanatçının eserleri arasında atların özel bir yeri vardır. Atları doğal ortamlarında  ve çiftliklerde gözlemler ve çizer. 

Horses take special part on his artworks. He observes them in their natural places and farms.


Desen / Sketch
İsmail Avcı'ya göre desen sanatın temelidir. Desen çalışmaları kendi sanat görüşünün ve sanatının en önemli parçasını oluşturur. 

According to Avcı; sketching is the basic of art. Sketching works are the most important part of his art and art vision. 

Website Builder